Infrastruktuurituen sähköinen tarjouskilpailualusta (TAKILA)

Sähköisen liikenteen, vedyn ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituella tuetaan sähköautojen latausverkoston ja kaasuautojen tankkausverkoston laajentamiseen liittyviä investointeja. Tuen myöntämisestä päätetään tarjouskilpailun perusteella.


Infrastruktuurituen tarjousalustassa yritykset, kunnat ja muut yhteisöt voivat tarjouskilpailun auki ollessa antaa tarjouksia hankkeista, joilla he olisivat valmiita toteuttamaan sähköisen liikenteen, vedyn ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämistä koskevia lataus- ja tankkauspisteitä.


Tarjouskilpailussa hankkeet kilpailutetaan omissa ryhmissään seuraavasti:

1) ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset
2) paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset
3) paineistetun biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset
4) nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset
5) uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset


Tarjouskilpailut järjestetään seuraavasti:

- Ryhmä 1: ajoneuvojen suuritehoiset latauspisteet
27.2.2023 klo 00:01 – 27.3.2023 klo 18:00
- Ryhmä 5: uusiutuvan vedyn tankkauspisteet
27.2.2023 klo 00:01 – 27.3.2023 klo 18:00

Tarjouksen jättäjät rekisteröityvät TAKILA-järjestelmään Suomi.fi-palvelun kautta. Valtuuden asiaksi valitaan listalta ”Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen”, joka löytyy ”Energiahuolto” kategoriasta. Kaikki TAKILA-järjestelmässä annetut tiedot ja tehdyt oikeustoimet tehdään yrityksen nimissä ja sitä sitovasti.


Ohje tarjouksen jättäjän valtuuttamisesta TAKILA-järjestelmään Suomi.fi-valtuutuksella on saatavissa täältä sekä TAKILA-järjestelmän käyttöohje täältä.


Suosittelemme järjestelmän käyttämistä Chrome-selaimella.


Lisätietoa kilpailutuksesta ja osallistumisesta löytyy osoitteesta https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://energiavirasto.fi/tietosuoja


Yhteystiedot

Infrastruktuuritukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi


Energiaviraston yhteystiedot:

Osoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki


sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi


Puhelin (vaihde): 029 505 0000