Infrastruktuurituen sähköinen tarjouskilpailualusta (TAKILA)

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituella tuetaan sähköautojen latausverkoston ja kaasuautojen tankkausverkoston laajentamiseen liittyviä investointeja. Tuen myöntämisestä päätetään tarjouskilpailun perusteella.


Infrastruktuurituen tarjousalustassa yritykset, kunnat ja muut yhteisöt voivat tarjouskilpailun auki ollessa antaa tarjouksia hankkeista, joilla he olisivat valmiita toteuttamaan sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämistä koskevia lataus- ja tankkauspisteitä.


Tarjouskilpailussa hankkeet kilpailutetaan omissa ryhmissään seuraavasti:

1) kaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 1)
2) paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 2)
3) ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 3)


Viimeisin tarjouskilpailu järjestettiin 1.4.-30.4.2021

Tarjouksen jättäjät rekisteröityvät TAKILA-järjestelmään Suomi.fi-palvelun kautta. Valtuuden asiaksi valitaan listalta ”Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen”, joka löytyy ”Energiahuolto” kategoriasta. Kaikki TAKILA-järjestelmässä annetut tiedot ja tehdyt oikeustoimet tehdään yrityksen nimissä ja sitä sitovasti.


Ohje tarjouksen jättäjän valtuuttamisesta TAKILA-järjestelmään Suomi.fi-valtuutuksella on saatavissa täältä.


Suosittelemme järjestelmän käyttämistä Chrome-selaimella.


Lisätietoa kilpailutuksesta ja osallistumisesta löytyy osoitteesta https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://energiavirasto.fi/tietosuoja


Yhteystiedot

Infratukiasioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi


Energiaviraston yhteystiedot:

Osoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki.


Sähköpostiosoite: kirjaamo@energiavirasto.fi


Puhelinnumero (vaihde): 029 505 0000