Infrastruktuurituen sähköinen tarjouskilpailualusta (TAKILA)

Sähköisen liikenteen, vedyn ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituella tuetaan sähköautojen latausverkoston ja kaasuautojen tankkausverkoston laajentamiseen liittyviä investointeja. Tuen myöntämisestä päätetään tarjouskilpailun perusteella. Järjestelmä on tarkoitettu infratuen tarjouskilpailuille ja maksatuksen hakemiseen.


Hyväksyvän tukipäätöksen mukaiset vedyn tankkauspisteet taikka latauspisteet tulee ottaa käyttöön 20 kuukauden kuluessa tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekemisestä. Tuen saajan tulee toimittaa hakemus tuen maksamista varten Energiavirastolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen mukaiset vedyn tankkauspisteet tai latauspisteet tulee tukipäätöksen mukaan olla otettu käyttöön.


TAKILA-järjestelmään rekisteröidytään Suomi.fi-palvelun kautta. Valtuuden asiaksi valitaan listalta ”Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen”, joka löytyy ”Energiahuolto” kategoriasta. Kaikki TAKILA-järjestelmässä annetut tiedot ja tehdyt oikeustoimet tehdään yrityksen nimissä ja sitä sitovasti.


Ohje tarjouksen jättäjän valtuuttamisesta TAKILA-järjestelmään Suomi.fi-valtuutuksella on saatavissa täältä, TAKILA-järjestelmän käyttöohje täältä sekä maksatuksen hakuohjeet täältä.


Suosittelemme järjestelmän käyttämistä Chrome-selaimella.


Lisätietoa kilpailutuksesta ja osallistumisesta löytyy osoitteesta https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://energiavirasto.fi/tietosuoja


Yhteystiedot

Infrastruktuuritukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi


Energiaviraston yhteystiedot:

Osoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki


sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi


Puhelin (vaihde): 029 505 0000